23 ianuarie 2011

Interviu cu Daniel Cornaschi, membu Orizonturi

- Te rog să ne explici ce înseamnă ENUSP şi care este rolul său.

ENUSP este prescurtarea pentru European Network of (ex)Users and Survivors of Psihiatry (Reţeaua Europeană a Utilizatorilor şi Supravieţuitorilor Serviciilor Psihiatrice). În general ENUSP întruneşte activităţile specifice ONG-urilor (organizaţiilor non-guvernamentale) naţionale. Caracteristica sa principală e că acţionează ca o umbrelă îngemănând scopul, viziunea şi misiunea fiecărei organizaţii în parte.

- Recent ai participat la întrunirea de la Salonic (Grecia). Care a fost tema întrunirii şi ce evenimente au avut loc în cadrul acestei întruniri?

Congresul ENUSP de la Salonic a avut tematica DETERMINING OUR OWN FUTURE: The way forward for all European users and survivors of psychiatry (Determinându-ne viitorul: calea pentru toţi utlilizatorii şi supravieţuitorii europeni ai serviciilor psihiatrice). Prima zi a congresului a constat din două sesiuni urmate, apoi, după-amiaza, de grupuri de lucru, fiecare cu tematică distinctivă. Congresul s-a desfăşurat între 27 sept şi1 oct 2010.

- Povesteşte-ne despre grupurile de lucru.

În cadrul congresului s-au organizat unsprezece grupuri de lucru (workshopuri) desfăşurate în paralel. Grupul cu tema „Re-construirea ENUSP” s-a desfăşurat în două sesiuni. Fiecare workshop avut durata a două ore. Eu am participat la doua dintre ele: primul, un studiu despre influenţa medicaţiei psihotrope în stările suicidare, iar al doilea un studiu comparativ asupra implicării active, ca angajaţi, ai benefeciarilor în sistemul psihiatric.

- Ai publicat o reacţie la un articol stigmatizator la adresa persoanelor cu afecţiuni psihice apărut în presa din Botoşani. Care crezi că este motivul pentru care mass-media documentează destul de rar cazurile de abuz psihiatric?

Consider că presa nu mai este demult un organism independent. Pe lângă faptul ca ea este subordonată patronului şi de multe ori intereselor acestuia, ea mai are de servit încă un stăpân - Publicul, astfel că subiectele alese pentru publicare nu vor servi interesul persoanelor defavorizate, ci interese mercantile.

- Pentru ce drepturi ale persoanelor cu tulburări psihice luptă ENUSP? În ce mod contribuie organizaţia la informarea utilizatorilor de servicii psihiatrice?

În prezent ENUSP susţine ratificarea Convenţei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi pentru fiecare ţară în parte. Din păcate organizaţia ENUSP nu este orientată spre a se face cunoscută fiecărei persoane în parte ci mai mult în direcţia legăturilor cu alte organizaţii, tinzând astfel către un public mai larg.

A consemnat, Smaranda Iacoban

For English version click here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu