13 mai 2010

„Nu te ruşina, nu-ţi fie frică!” / “Don’t be ashamed, don’t be afraid!”

Luni, 10 mai 2010, John Head, jurnalist şi scriitor american, a conferenţiat la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

John Head a vorbit unei audienţe formate din specialişti în domeniu, pacienţi ai spitalului, membri ai Fundaţiei Orizonturi despre „el şi sănătatea mintală”.

Propria experienţă de viaţă, aceea a unui om care s-a luptat cu depresia 20 de ani fără să caute sprijin, l-a determinat să scrie cartea Stând în umbră: înţelegerea şi depăşirea depresiei la bărbaţii de culoare.

Apeleză la ajutor, nu te ruşina şi nu-ţi fie frică” a fost în esenţă mesajul lui John. „Vorbind despre tine, împărtăşind propria experienţă reuşeşti să înţelegi mai bine ce ţi se întâmplă şi înveţi ce trebuie să faci pentru a învinge depresia.

Extrem de modest, cu calm şi răbdare, John a răspuns întrebărilor adresate de către pacienţi. Vom reveni curand cu interviul pe care John Head a avut amabilitatea sa ni-l acorde.


John Head a fost reporter pe proleme de sănătate mai bine de 20 de ani pentru Detroit Free Press şi The Atlanta Journal-Constitution. Fost bursier „Carter” pentru jurnalism în sănătate mintală, scriitorul John Head este membru în comitetul consultativ al Programului pentru burse pentru jurnalişti de la Centrul Prezidenţial Carter din SUA.


Monday, May 10, 2010, John Head, an American journalist and author, has lectured at the Psychiatric Hospital Campulung Moldovenesc.

John Head spoke to an audience formed by professionals, patients of the hospital and members of Horizons Foundation about “him and mental health”.

His own life experience, that one of a man who fought with the depression for 20 years without to seek for help, led him to write Standing in the Shadows: Understanding and Overcoming Depression in Black Men.

Seek for help, don’t be ashamed and don’t be afraid” was essentially the John’s message. “Speaking about yourself, sharing your own life experience you succeed to better understand what happens to you and to learn what you have to do to overcome depression.”

Extremely modest, John calmly and patiently answered the questions asked by patients. We will come back soon with the interview that John Head kindly gave to us.


John Head worked as a health reporter for Detroit Free Press and The Atlanta Journal-Constitution. Former Rosalynn Carter fellow for mental-health journalism, John Head is member of the Advisory Committee Program for mental health journalism scholarships from CarterCenter in Atlanta, USA.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu